Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

plik

Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych

Na zlecenie Urzędu Miasta Kraków Małopolski Instytut Kultury zrealizował projekt badawczo-konsultacyjny, którego celem było przygotowanie diagnozy funkcjonowania sieci bibliotek miejskich oraz opracowanie rekomendacji istotnych dla przygotowania planu rozwoju czytaj więcej

10.03.2017


Fot. Karolina Fidyk, MIK, Kościół i klasztor oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie, 2014, (CC BY-NC-SA 2.0)

Co dalej po powstaniu Biblioteki Kraków? Kierunki zmian w sieci miejskich bibliotek publicznych w Krakowie

Kiedy: 18 listopada (piątek) 2016 roku, godz. 14.00–17.00 Gdzie: Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3–4, sala nr 303 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Małopolski czytaj więcej

15.11.2016


Fot. Karolina Fidyk, MIK, Kościół i klasztor oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie, 2014, (CC BY-NC-SA 2.0)

Biblioteka Kraków. Kierunki rozwoju jednolitej sieci miejskich bibliotek w Krakowie – projekt badawczo-konsultacyjny MIK

Samorząd Miasta Krakowa przeprowadza połączenie czterech miejskich bibliotek publicznych w jedną miejską instytucję kultury. Tak szeroko zakrojone działanie wymaga przeprowadzenia badań pozwalających określić punkt wyjścia i możliwe kierunki rozwoju Biblioteki Kraków jako nowego organizmu. Na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa MIK podejmie się tego zadania. czytaj więcej

08.08.2016Biblioteka Kraków. Kierunki rozwoju jednolitej sieci miejskich bibliotek w Krakowie – projekt badawczo-konsultacyjny

Celem realizacji projektu opracowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie na zamówienie Urzędu Miasta Krakowa jest diagnoza i analiza funkcjonowania sieci bibliotek miejskich w przestrzeni fizycznej i społecznej Krakowa w kontekście potrzeb aktualnych i potencjalnych odbiorców, realizacja konsultacji w głównymi grupami interesariuszy oraz wyznaczenie kierunków rozwoju nowej instytucji kultury – Biblioteki Kraków, która została powołana z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Koordynacja projektu: Weronika Stępniak
Zespół projektowy: Jacek Gądecki, Bartłomiej Homiński, Wit Hubert, Piotr Knaś, Wojciech Kowalik, Anna Miodyńska, Weronika Stępniak, Miłosz Ukleja, Sebastian Wacięga, Magdalena Zdrodowska
Realizacja badań terenowych i analiz: Patrycja Caban, Damian Gałuszka, Jacek Gądecki, Bartłomiej Homiński, Wit Hubert, Karol Janas, Karol Kulawik Hexpr – Agencja Kreatywna, Karolina Jasińska, Karol Kaczorowski, Piotr Knaś, Wojciech Kowalik, Anna Miodyńska, Alina Nowińska, Tomasz Piróg, Miłosz Ukleja, Sebastian Wacięga, Aleksandra Wielek, Magdalena Zdrodowska
Redakcja publikacji: Jacek Gądecki, Piotr Knaś
Autorzy publikacji: Jacek Gądecki, Bartłomiej Homiński, Wit Hubert, Piotr Knaś, Anna Miodyńska, Miłosz Ukleja, Sebastian Wacięga, Magdalena Zdrodowska, Wojciech Kowalik

Raport końcowy>>

Projekt zrealizowany we współpracy z Forum Przyszłości Dzielnic oraz Instytutem Rozwoju Miast

Badanie zrealizowane na zamówienie Urzędu Miasta Krakowa