Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Animacja-edukacja-okładka

Archiwum badawcze „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”.

Zapraszamy do zapoznania się z archiwum badawczym projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”. Materiał badawczy został odpowiednio sformatowany, a następnie poddany pełnej anonimizacji w celu dalszego korzystania z niego przez zainteresowane czytaj więcej

20.03.2015


Animacja edukacja okładka

Recenzje naukowe raportu Animacja/edukacja

Zapraszamy do zapoznania się recenzjami raportu Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce przygotowanymi przez prof. UAM dr hab. Jana Grada i prof. dr Sławomira Magalę.

12.01.2015


animacja-edukacjathumb

Raport końcowy: Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z końcowym raportem badawczym oraz trzema raportami cząstkowymi autorstwa Marka Krajewskiego i Filipa Schmidta, które podsumowują badania zrealizowane w ramach projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce” czytaj więcej

12.12.2014


NieKongres (34)

Raport z badania gwiazdorów animacji

Zapraszamy do przeczytania raportu o „gwiazdorach animacji” powstałego na zamówienie Narodowego Centrum Kultury, przygotowanego przez Fundację Obserwatorium. Materiał został zamieszczony w publikacji Animacja + Sztuka (strony 22-35). Badania zostały przygotowane czytaj więcej

29.04.2014


Animacja edukacja okładka

Animacja/edukacja na NieKongresie Animatorów Kultury

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami związanymi z projektem Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce oraz uczestnictwem koordynatora merytorycznego tego projektu, prof. Marka Krajewskiego w NieKongresie Animatorów Kultury: Rozmowa Aleksandry czytaj więcej

02.04.2014


NieKongres Animatorów

Animatorzy – naganiacze i zabawiacze czy terapeuci i społecznicy? Relacja z NieKongresu Animatorów Kultury

NieKongres Animatorów Kultury zakończył się w piątek 28 marca 2014 w Warszawie. Właściwie przez organizatorów został on oficjalnie niezakończony ponieważ zarówno uczestnicy, jak i partnerzy wydarzenia wyrazili chęć dalszej czytaj więcej

30.03.2014


Animacja edukacja okładka

Raport z pierwszego etapu badań: „Animacja/Edukacja.Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”

Szanowni Państwo, prezentujemy raport przedstawiający portret animacji i edukacji kulturowej w Polsce. Tekst jest materiałem podsumowującym pierwszy moduł badawczy zrealizowany w ramach projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji czytaj więcej

05.11.2013


MKIDN_2

Nowy projekt badawczy MIK-u: Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce. czytaj więcej

31.05.2013Animacja/edukacja

W ramach projektu badawczego powstał kompleksowy portret animacji i edukacji kulturowej w Polsce. Badania zostały przeprowadzone w trzech modułach: analiza wniosków składanych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Edukacja kulturalna”; wywiady z animatorami, zaangażowanymi w ich tworzenie; realizacja 6 studiów przypadków funkcjonowania programów animacji kulturowej w Polsce. Naszym celem było dostarczenie empirycznie ugruntowanych podstaw dla działań z zakresu polityki kulturalnej w odniesieniu do animacji/ edukacji kulturowej, w tym dla określania w kolejnych latach priorytetów programów MKiDN i innych programów dotacyjnych realizowanych na poziomie lokalnym. Prace merytoryczne poprowadził zespół projektowy pod kierunkiem prof. Janusza Muchy oraz prof. Marka Krajewskiego.

Raport końcowy
Analiza wywiadów telefonicznych
Terenowe case studies
Internetowe badanie ankietowe
Internetowe badanie ankietowe – aneks

Koordynacja projektu: Weronika Stępniak

Opiekunowie merytoryczni projektu: prof. UA M dr hab. Marek Krajewski, dr Filip Schmidt

Zespół projektowy: prof. UA M dr hab. Marek Krajewski, dr Filip Schmidt, prof. zw. dr hab. Janusz Mucha, dr Joanna Orlik, Piotr Knaś

Realizacja badań terenowych: Magdalena Adamska, Katarzyna Chajbos, Maciej Frąckowiak, Mirosława Kania, Marek Krajewski, Katarzyna Kukułka, Michał Kurcwald, Ariel Modrzyk, Łukasz Posłuszny, Waldemar Rapior, Ewelina Romuzga, Dominika Rudnik, Filip Schmidt, Weronika Stępniak, Arletta Szewczyk, Maja Szpot, Agnieszka Szymańska, Aleksandra Wielek, Marta Zawodna

Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Obserwatorium kultury.