Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Zabłocie John Kraus Flickr

Zabłocie. Odgórny plan rewitalizacji czy oddolny klaster przemysłów kreatywnych?

Otwarcie nowej siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora czy wciąż jeszcze niesprecyzowane plany powstania Forum Literatury sprzyjają dyskusjom o Zabłociu jako nowym „kulturalnym centrum Krakowa”. Z jednej strony czytaj więcej

17.09.2014


4039200829_de053243ac_m

Prywatyzowanie usług publicznych w obszarze kultury. Przykład z Londynu

Zapraszamy do przeczytania tekstu Pani Katarzyny Gambuś, studentki w Instytucie Polonistyki na kierunku Teksty kultury. Praca powstała w ramach zajęć Zarządzanie w kulturze, prowadzonych przez MIK. Problemy prywatyzacji Ealing Council Libraries czytaj więcej

16.07.2014


Mazowiecki Instytut Kultury

Mazowiecki Instytut Kultury. Witamy nowy MIK na kulturalnej mapie Polski

Dawne Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki od 19 maja 2014 roku jest Mazowieckim Instytutem Kultury. Będzie to nie tylko zmiana nazwy, ale również nowy styl pracy i nowe priorytety. Pisze o tym czytaj więcej

08.06.2014


instytut studiów zaawansowanych

Kultura i rozwój. Lokalne wyzwania dla społecznej roli kultury

Jan Strycharz, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie weźmie udział w seminarium Kultura i rozwój w ramach Instytutu Studiów Zaawansowanych. Zaprezentuje referat Lokalne wyzwania dla społecznej roli kultury. Referat na seminarium czytaj więcej

20.02.2014


NieKongres Animatorów

NieKongres Animatorów Kultury. Uwaga: zmiany daty!

W związku z przedłużającą się inwestycją Służewskiego Dom Kultury, w którym planowaliśmy zorganizować NieKongres Animatorów Kultury, została podjęta decyzja o przesunięciu terminu wydarzenia na pierwszy kwartał przyszłego roku. Ogólnopolska Giełda czytaj więcej

30.08.2013


Przemysły czasu wolnego. Ekonomia kultury produktywnej i prorozwojowej

Przeglądając liczne regionalne dokumenty strategiczne nie sposób nie zauważyć, że bardzo często posługują się one kategorią „przemysłów czasu wolnego”. Termin ten, od niedawna stosowany w języku polskim, jest tłumaczeniem angielskiego czytaj więcej

23.08.2013


malopolskie NOWE

Konsultacje projektu regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zapoznania się ze Wstępnym projektem regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i do zgłaszania uwag do tego dokumentu w terminie do 15 września 2013 r. czytaj więcej

26.07.2013


FK_2

Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska oraz Wrocław 2016. Relacja z XVI Forum Kraków

XVI Forum Kraków odbyło się 8-9 kwietnia 2013 roku. W pierwszej części spotkania zaprezentowało się Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska, prezentację poprowadzili Anna Komsta z Ośrodka Kultury czytaj więcej

16.04.2013


malopolskie NOWE

Konsultacje projektu programu Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów dziewięciu programów strategicznych (w tym programu Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego) będących podstawą dla prowadzenia polityk rozwoju w województwie małopolskim w latach 2013-2020. Uwagi czytaj więcej

08.04.2013


pobrane

MIK poleca: seminarium Ewaluacja w lokalnym zarządzaniu

Serdecznie zapraszamy na seminarium Ewaluacja w lokalnym zarządzaniu, które odbędzie 4 i 5 kwietnia 2013 r. w Krakowie, w ramach projektu Decydujmy razem koordynowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Organizatorzy czytaj więcej

22.03.2013