Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

wolontariat

Trzy prace magisterskie o Małopolskim Instytucie Kultury

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z trzema pracami magisterskimi o Małopolskim Instytucie Kultury. Są one poświęcone trzem obszarom: turystyce kulturowej, wolontariatowi, oraz zarządzaniu zmianą w instytucji kultury. Prace te powstały dzięki konsekwentnie budowanemu przez MIK programowi współpracy z wolontariuszami (cała trójka autorów współpracowała z MIK-em w ramach wolontariatu). Bardzo dziękujemy za udostępnienie prac! czytaj więcej

13.01.2012


Opracowanie oferty edukacyjnej w Fabryce Emalii Oskara Schindlera. Podsumowanie I etapu

W styczniu 2010 roku zespół Dynamiki Ekspozycji zakończył pierwszy etap współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa nad ścieżką edukacyjną w nowym oddziale Muzeum – Fabryce Emalii Oskara Schindlera. Prace czytaj więcej

16.04.2010


Opracowanie nowej ekspozycji romskiej w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. Podsumowanie I etapu

Zapraszam do zapoznania się z pierwszą częścią raportu dotyczącego prac DE nad ekspozycją romską dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Za tydzień ciąg dalszy opisu naszych zmagań i radości, co zainteresowanym pozwoli czytaj więcej

16.04.2010


Oswoić przestrzeń, edycja 2. Podsumowanie

Poniżej podsumowanie przebiegu i efektów projektu Oswoić przestrzeń realizowanego w 2009 roku. Oswoić przestrzeń. Edycja 2

15.04.2010


Uszy na Małopolskę. Sprawozdanie z realizacji projektu

Poniżej znajduje się sprawozdanie z realizacji projektu Uszy na Małopolskę. Zostało ono przygotowane dla Samorządu Województwa Małopolskiego. Sprawozdanie Uszy na Małopolskę

15.04.2010


Projekt Przyjazne muzeum. Raport z ankiet

Poniżej znajdują się dwa dokumenty z prezentacją wyników ankiet. Projekt miał charakter szkoleń dla muzealników. Warsztaty odbyły się w dwóch modułach. Przyjazne muzeum cykl 1 podsumowanie Przyjazne czytaj więcej

15.04.2010


Raport z sondażu opinii uczestników o Muzeobraniu 2009

Raport podsumowujący badania ankietowe uczestników Muzeobrania w 2009 roku. Obecnie program ten jest zamknięty. Muzeobranie. Raport z sondażu uczestników w 2009

14.04.2010


Raport ewaluacyjny podsumowujący Program Pierścień św Kingi

Poniżej przedstawiamy raport ewaluacyjny przygotowany przez Martę Paszko poświęcony pięciu edycjom imprezy Pierścień św Kingi. Program ten został zamknięty. Pierścień św Kingi raport 2005-2009

14.04.2010


Raport z sondażu opinii uczestników o XI MDDK

Poniżej przedstawiamy raport podsumowujący badania ankietowe uczestników Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w 2009 roku XI MDDK raport z sondażu uczestników

14.04.2010


wartopamietac

Podsumowanie Programu Warto pamiętać 2009

Realizacja Programu „Warto pamiętać” została zakończona. Chcielibyśmy poinformować Państwa o jego najważniejszych efektach. Program był inicjatywą Województwa Małopolskiego, a jego koordynacja została powierzona Małopolskiemu Instytutowi Kultury. Program czytaj więcej

14.04.2010