Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

mik2

Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2014 rok

Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. Dokument informuje o zrealizowanych działaniach oraz środkach finansowych (pochodzących z dotacji czytaj więcej

31.07.2015


7823_1047211876529_1712668166_94462_7104118_n

Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2011 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym Małopolskiego Instytutu Kultury za 2011 rok. Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. czytaj więcej

01.03.2012


MIK2

Informacje o Małopolskim Instytucie Kultury zawarte w opracowaniu Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego powstało opracowanie pt. Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim i analiza SWOT. Publikacja została przygotowana przez Instytut Badań Strukturalnych na podstawie przeprowadzonych badań społecznych i analiz eksperckich. Przedstawiamy fragmenty tego raportu odnoszące się do Małopolskiego Instytutu Kultury. czytaj więcej

23.02.2012


malopolska

Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego powstało opracowanie pt. Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim i analiza SWOT. Publikacja została przygotowana przez Instytut Badań Strukturalnych na podstawie przeprowadzonych badań społecznych i analiz eksperckich. Celem raportu była diagnoza stanu kultury w regionie (ze szczególnym uwzględnieniem działalności instytucji kultury Województwa Małopolskiego). czytaj więcej

25.01.2012


wolontariat

Trzy prace magisterskie o Małopolskim Instytucie Kultury

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z trzema pracami magisterskimi o Małopolskim Instytucie Kultury. Są one poświęcone trzem obszarom: turystyce kulturowej, wolontariatowi, oraz zarządzaniu zmianą w instytucji kultury. Prace te powstały dzięki konsekwentnie budowanemu przez MIK programowi współpracy z wolontariuszami (cała trójka autorów współpracowała z MIK-em w ramach wolontariatu). Bardzo dziękujemy za udostępnienie prac! czytaj więcej

13.01.2012


przyjazny-wolontatiuszom

MIK jako instytucja przyjazna wolontariuszom

Małopolski Instytut Kultury został uznany za instytucję przyjazną wolontariuszom w ramach programu Dobry Wolontariat. Obecnie mamy przyjemność zaprezentować Państwu dokument „DOBRE PRAKTYKI WOLONTARIATU: MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY” w którym opisane są działania MIK-u w zakresie wolontariatu. Opracowanie zostało przygotowane przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. czytaj więcej

22.12.2011


Zaslepki_raport6

Współpraca międzynarodowa MIK w 2011 roku

Zapraszamy do zapoznania się zestawieniem działań Małopolskiego Instytutu Kultury w obszarze współpracy międzynarodowej. Organizacja Dni Małopolski w Brukseli, rozwój zarządzania strategicznego w instytucjach kultury w oparciu o doświadczenia norweskie, promocja czasopisma Autoportret na Europejskim Kongresie Kultury to przykłady działań MIK-u w tym zakresie. czytaj więcej

14.12.2011


Sprawozdanie merytoryczne MIK za 2010 rok

Poniżej dokument ze sprawozdaniem merytorycznym z wykonania budżetu w 2010 roku. Sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 MIK

02.03.2011


Sprawozdanie merytoryczne MIK za 2009 rok

Poniżej dokument ze sprawozdaniem merytorycznym z wykonania budżetu w 2009 roku. MIK sprawozdanie z realizacji budzetu 2009

16.04.2010


Sprawozdanie merytoryczne MIK za 2008 rok

Poniżej dokument ze sprawozdaniem merytorycznym z wykonania budżetu w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności mik 2008

16.04.2010