Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

wolontariat

Spotkanie ewaluacyjne z wolontariuszami MDDK

Spotkanie było podsumowaniem trzymiesięcznej współpracy z wolontariuszami w ramach projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wolontariusze wspólnie z koordynatorami projektu omawiali realizację programu podczas wydarzenia 14 i 15 czytaj więcej

20.05.2011