Badania w kulturze

Z punktu widzenia praktyka

grafika2

Projekt „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe” narodził się w atmosferze pytań o celowość i przyszłość sporządzania cyfrowych kopii zasobów dziedzictwa kulturowego. Od czerwca 2010 roku Małopolski Instytut Kultury w Krakowie realizuje projekt Wirtualne Muzea Małopolski, którego celem jest digitalizacja, prezentacja i wzbogacająca odbiór interpretacja eksponatów z małopolskich muzeów. czytaj więcej

16 stycznia 2018


Osiem problemów z cyfrowym dziedzictwem Relacja z seminarium podsumowującego projekt badawczy Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

38597218525_c5cde8ffea_k

Celem seminarium było z jednej strony podsumowanie wyników badań dotyczących zmian i trendów w cyfryzacji, digitalizacji i sieciowej archiwizacji dziedzictwa kulturowego w przeciągu ostatnich lat (okres 2004–2014), z drugiej strony – próba wypracowania zaleceń i rekomendacji dla osób i instytucji podejmujących taką działalność, w szczególności dla prowadzonego w ramach MIK projektu Wirtualne Muzea Małopolski. czytaj więcej

5 stycznia 2018


Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury

konwent

W imieniu Forum Kultury Mazowsze serdecznie zapraszamy na Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury, który odbędzie się w Warszawie, w Służewskim Domu Kultury w dniach 25-26 września 2015 roku. Aby wziąć udział spotkaniu czytaj więcej

1 września 2015


MIK wspiera projekt Słownik kultury

Słownik kultury_zdj Marcin Wysocki

Małopolski Instytut Kultury jest partnerem projektu pn. Słownik kultury. Jego organizatorem jest Fundacja Imago Mundi, a pozostałymi partnerami są: Muzeum Miejskie w Tychach, Narodowe Centrum Kultury, Towarzystwo Inicjatyw czytaj więcej

20 kwietnia 2015


Animacja i edukacja kulturowa. Czy kulturowość wypiera kulturalność?

CPE Poznań

Zapraszamy do przeczytania tekstu Piotra Knasia z Małopolskiego Obserwatorium Kultury pt. Animacja i edukacja kulturowa. Czy kulturowość wypiera kulturalność? Artykuł powstał dla Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu jako komentarz do publikacji „Edukacja czytaj więcej

12 stycznia 2015


Raport końcowy: Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

animacja-edukacjathumb

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z końcowym raportem badawczym oraz trzema raportami cząstkowymi autorstwa Marka Krajewskiego i Filipa Schmidta, które podsumowują badania zrealizowane w ramach projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce” czytaj więcej

12 grudnia 2014


Chłopska Szkoła Biznesu i zrównoważony rozwój

csb

Małopolski Instytut Kultury został zaproszony do współpracy w ramach XVII Letniej Akademii „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju” 2014. Akademia zorganizowana przez Fundację Sendzimira została objęta patronatem UN Global Compact, inicjatywy czytaj więcej

18 listopada 2014


Prywatyzowanie usług publicznych w obszarze kultury. Przykład z Londynu

4039200829_de053243ac_m

Zapraszamy do przeczytania tekstu Pani Katarzyny Gambuś, studentki w Instytucie Polonistyki na kierunku Teksty kultury. Praca powstała w ramach zajęć Zarządzanie w kulturze, prowadzonych przez MIK. Problemy prywatyzacji Ealing Council Libraries czytaj więcej

16 lipca 2014


Seminarium Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego

ikonka KKK3

Kapitał społeczny od lat obecny jest w debacie publicznej. Zwolennicy związanych z nim teorii chętnie przedstawiają go jako niematerialny klucz do rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Skrajni przeciwnicy wolą postrzegać go czytaj więcej

28 stycznia 2014


Najnowsza Res Publica Nowa o animatorach kultury

zawód animator2

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Res Publiki Nowej, w której znaleźć można duży blok tekstów poświęconych animacji i animatorom kultury. Jeden artykułów opracował Piotr Knaś z Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym przedstawia animację kultury jako pole rozwoju lokalnych polityk kulturalnych. czytaj więcej

8 lipca 2013Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

  • Małopolski Instytut Kultury
  • Małopolski Instytut Kultury
  • tel. +48 (12) 631 30 70
  • Jesteśmy samorządową instytucją kultury Województwa Małopolskiego

  • Formularz kontaktowy