Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe w perspektywie ich twórców

Zapraszamy do zapoznania się z raportem cząstkowym projektu „Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004–2014” autorstwa Mariusza Dzięglewskiego oraz Aldony Guzik.

W publikacji przedstawiono wnioski wynikające z II modułu badań, których celem był opis praktyk i strategii cyfrowej archiwizacji, udostępniania i upowszechniania zasobów na wybranych portalach internetowych w doświadczeniu ich twórców oraz zmian w tym zakresie w latach 2004–2014. W badaniach uwzględniono dwie jednostki analizy: treści zawarte na portalu internetowym i wypowiedzi pracownika instytucji kultury/animatora „inicjatyw oddolnych”. Analizie poddano jedenaście bardzo zróżnicowanych witryn internetowych oraz dziewiętnastu autorów tych stron.

 

 

Publikacja w formacie PDF>>

Zapraszamy do lektury!

Wyslij ten post emailem
Weronika Stępniak
Weronika Stępniak

absolwentka socjologii, specjalizacja e-gospodarka, na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Koordynatorka oraz członkini zespołów badawczych w projektach realizowanych w ramach Małopolskiego Obserwatorium Kultury.

Formularz kontaktowy