Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

XXVIII Forum Kraków. Ewaluacja

W dniach 26–27 września członkowie Forum Kraków spotkali się na ewaluacji II NieKongresu Animatorów Kultury. II NieKongres został zorganizowany w ramach programu Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016. W partnerstwie organizacyjnym nad realizacją II NieKongresu wspólnie pracowali Biuro Festiwalowe Impart 2016, Narodowe Centrum Kultury, Forum Kraków oraz Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych.

Podobnie jak przy realizacji I NieKongresu Animatorów Kultury Forum Kraków pełniło rolę partnera merytorycznego, a w szczególności podjęło się realizacji następujących zadań: opracowanie koncepcji programowej i funkcja dyrektora programowego – Marek Sztark, współpraca przy organizacji manifestów – Agata Lisowicz-Wala, Targi Grantodawców – Anna Michalak-Pawłowska i wreszcie program jurty Forum Kraków – Marcin Jasiński i Wojciech Szuniewicz.

W trakcie spotkania ewaluacyjnego została przeprowadzona analiza porównawcza warunków organizacyjno-logistycznych I i II NieKongresu, które – choć adresowane do tego samego odbiorcy – rozegrały się w diametralnie różnych kontekstach. I NieKongres miał charakter miejski, odbywał się w Warszawie, uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do udziału, otrzymywali darmowe zakwaterowanie i wyżywienie, program był restrykcyjnie zaprojektowany i obejmował także spotkanie z Ministrem Kultury oraz Prezydentem państwa. II NieKongres miał nieformalny, wakacyjny charakter, odbywał się z dala od wszelkich węzłów komunikacyjnych i dojazd na miejsce był utrudniony, uczestnicy w większości sami musieli opłacić sobie zakwaterowanie i wyżywienie, program był elastyczny, a jego wykorzystanie zależało od aktywności samych zainteresowanych, nikt z polityków nie przybył na niekongresową łąkę. W obu wydarzeniach wzięła udział podobna liczba uczestników – 300 osób, choć tylko 1/3 z nich się powtórzyła.

Przeprowadzona została także ewaluacja z punktu widzenia organizatorów Slot Art Festivalu, dla których organizacja dodatkowego wydarzenia, odbywającego się w bezpośredniej bliskości Slotu, lecz według zupełnie nowych, nie do końca była przewidywalnych reguł, była nie lada wyzwaniem.
Ostateczne wnioski:

  • uczestnictwo osób niezmotoryzowanych i niezamożnych zależy od stopnia likwidacji barier komunikacyjnych i finansowych;
  • Targi Grantodawców powinny być integralną częścią NieKongresu;
  • potrzebujemy programu mniej elastycznego niż podczas II NieKongresu, ale wspaniale byłoby utrzymać jego atmosferę;
  • Forum Kraków jest gotowe pracować nad organizacją III NieKongresu Animatorów Kultury 2018;
  • tematem, któremu chcielibyśmy poświęcić III NieKongres, jest relacja animatorzy – samorządy.
Wyslij ten post emailem
Joanna Orlik
Joanna Orlik Dyrektor
48 (12) 422 18 84

W MIK-u od 2002 roku. Założycielka i pierwsza redaktor naczelna kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. W 2007 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Polonistyki UJ. Prywatnie przekonana, że dużo da się zrobić.

Formularz kontaktowy