Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Pierwszy raport cząstkowy o cyfrowym dziedzictwie kulturowym

Zapraszamy do zapoznania się z raportem cząstkowym projektu „Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014” autorstwa Mariusza Dzięglewskiego oraz Aldony Guzik.

Publikacja podsumowuje wyniki badań uzyskane podczas pierwszego modułu badawczego, który miał charakter eksploracyjny. W ramach tego modułu przeprowadzono przegląd głównych tendencji i kierunków w prawodawstwie dotyczącym procesu digitalizacji, wstępną kategoryzację zróżnicowanych form i sposobów digitalizacji zasobów dostępnych w internecie oraz sposobów wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego przez użytkowników portali w latach 2004–2014. Analiza danych umożliwiła udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

  1. Jak zmieniały się polityki kulturowe i legislacja w zakresie digitalizacji i upowszechniania dziedzictwa kulturowego na szczeblu UE i krajowym?
  2. Jakiego typu repozytoria cyfrowe upowszechniające dziedzictwo kulturowe powstawały w analizowanych okresach?
  3. Czy/w jaki sposób studenci korzystają z różnych możliwości dotarcia do zasobów dziedzictwa kulturowego w wersji cyfrowej?

 

 

Publikacja w formacie PDF>>

 

Wyslij ten post emailem
Weronika Stępniak
Weronika Stępniak

absolwentka socjologii, specjalizacja e-gospodarka, na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Koordynatorka oraz członkini zespołów badawczych w projektach realizowanych w ramach Małopolskiego Obserwatorium Kultury.

Formularz kontaktowy