Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Narzędzie online. Nowy formularz sprawozdawczy instytucji kultury

W ramach realizacji projektu Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce zostało opracowane narzędzie online o charakterze internetowego kwestionariusza sprawozdawczego przeznaczonego dla instytucji kultury i innych podmiotów prowadzacych działalność kulturalną. Jest to portal funkcjonujący w oparciu otwarty, działający na wolnych licencjach, system zarządzania treścią WordPress. Obecnie udostępniamy Państwu jego drugą poprawioną wersję, opracowaną w oparciu o zrealizowany pilotaż w 2015 roku. Narzędzie to można pobrać jako szablon, który następnie można samodzielnie uruchomić jako własną aplikację i dowolnie go przekształcać na własne potrzeby. MIK narzędzie to udostępnia na licencji CC BY-SA 3.0.

Opracowane przez nas narzędzie online może być z powodzeniem wykorzystywane przez samorządy jako roboczy formularz sprawozdawczy dla publicznych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w dziedzinie kultury. Dzięki jego zastosowaniu można bardzo sprawnie zebrać informacje od pojedynczych podmiotów, jak i analizować je, jako całościową bazę z danej akcji sprawozdawczej. Przykładem może być sprawozdanie Małopolskiego Instytutu Kultury za 2014 rok, przygotowane z użyciem tego narzędzia.

Narzędzie to składa się z interaktywnego formularza umożliwiającego wprowadzanie danych. Jego schemat jest dostępny w załączonym pliku Excel. Można go dowolnie poprawiać i rozwijać. Formularz podzielony jest na kolejne kroki. Podział formularza na kroki, pomiędzy którymi następuje operacja zapisania informacji wprowadzonych w danym obszarze tematycznym, jest także niezwykle istotna ze względu na logikę samego kwestionariusza. Pozwala systemowi modyfikować kolejne kroki formularza „na bieżąco”, w zależności od udzielonych wcześniej odpowiedzi, innymi słowy: zadawać tylko pytania adekwatne do specyfiki danego typu instytucji. Podobną logiką rządzi się moduł pozwalający użytkownikowi wprowadzać do formularza informacje o działaniach badanej instytucji. W tym module zmiany odbywają się w czasie rzeczywistym i są uzależnione od wybranego formatu działania. Pojawiające się w formularzu pytania zostały oznaczone odpowiednimi etykietami, które pozwalają użytkownikowi na śledzenie modyfikacji kwestionariusza i intuicyjne podążanie za jego logiką.

Dodatkowo został opracowany moduł pozwalający dodawać organizacje i instytucje do bazy użytkowników portalu. Każdy podmiot będzie posiadał własne konto i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu i wykonanie sprawozdania. Wszystkie zapisane dane będą dla danego podmiotu w sposób ciągły dostępne, jak również będzie miał on możliwość ich edycji oraz importu do własnych celów. Ważną funkcjonalnością tego narzędzia jest dostępność dla właściciela/ redaktora do wszystkich zgromadzonych danych w bazie SQL stanowiącej część systemu. Można będzie zatem przeglądać i importować wypełnione formularze poszczególnych podmiotów jak i całościową bazę z badania. Zaimportowane dane mogą być następnie upubliczniane, wykorzystywane w systemach wizualizacji informacji lub analizowane z wykorzystaniem programów do analizy ilościowej.

Zapraszamy do przeglądania strony demonstracyjnej Nowa sprawozdawczość instytucji kultury (potrzebne założenie konta i logowanie) >>

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją instalacji narzędzia gromadzenia danych Nowa
Sprawozdawczość
oraz pobierania szablonu WordPress >>

Zapraszamy również do przeczytania PODSUMOWANIA projektu, raportu badawczego, recenzji naukowych raportu oraz komentarzy praktyków i ekspertów dotyczących roli i funkcji statystyki publicznej w obszarze kultury.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy