Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Konsultacje społeczne w sprawie strategii rozwoju kultury w Krakowie

22 kwietnia 2016 roku w krakowskim Magistracie odbyło się spotkanie mające na celu zaprezentowanie wyników dwóch badań na temat stanu kultury i polityki kulturalnej w Krakowie oraz skonsultowanie z przedstawicielami krakowskich instytucji kultury i mieszkańcami propozycji priorytetów do strategii rozwoju kultury w Krakowie do roku 2022.

Spotkanie zainaugurował Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Sportu, Andrzej Kulig, zauważając, że

Miasto stoi przed ważnym zadaniem, jakim jest opracowanie strategii rozwoju kultury, która to strategia powinna być przygotowana do końca tego roku. Istnieje tak wiele różnorodnych ośrodków prezentujących swoją wizję kultury, opinie, przemyślenia wynikające z własnych doświadczeń, że uznaliśmy za konieczne sięgnięcie do obiektywnego narzędzia, które jest podstawą i punktem odniesienia dla prac nad strategią. To narzędzie to raport z badań, o których dziś porozmawiamy. Raport ten był już prezentowany, m.in. na spotkaniu Krakowskiej Rady Pożytku Publicznego. Dziękuję Państwu za to, że zechcieliście przybyć na dzisiejsze spotkanie, i mam nadzieję, że wyrazicie tu swój pogląd na ten dokument.

Pierwszą część spotkania rozpoczął Artur Celiński z Fundacji Res Publica prezentacją „Kraków w świetle badań: DNA Miasta. Miejskie polityki kulturalne 2015”. Przedstawione wnioski dotyczące polityki kulturalnej Krakowa, w tym wydatkowania funduszy na krakowską kulturę w kontekście sytuacji innych miast, zostały opracowane w oparciu o wyniki badania „DNA Miasta” z 2015 roku, z którymi można zapoznać się w „Magazynie Miasta” (nr 4/2015) będącym zapowiedzią pełnego raportu z badań.

Następnie głos zajęli Wojciech Pieniążek i Michał Marciniak z firmy AGROTEC Sp. z o.o., omawiając rezultaty badań „Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju”, które zostały zlecone w 2015 roku przez Urząd Miasta Krakowa. Celem badań była diagnoza czterech obszarów: 1. markowych produktów krakowskiej kultury; 2. oferty wydarzeń kulturalnych w Krakowie; 3. działalności miejskich instytucji kultury; 4. inkubatorów krakowskiej kultury. Podczas dyskusji działacze krakowskich stowarzyszeń i fundacji zasygnalizowali między innymi potrzebę przebadania również środowiska krakowskich NGO, a nie tylko miejskich instytucji kultury.

Druga część spotkania została poświęcona omówieniu propozycji strategii rozwoju kultury w Krakowie do roku 2022, której roboczy zapis zamieszczamy poniżej. Podczas dyskusji zwrócono szczególną uwagę na priorytety poruszające temat łączenia sfery kultury i nowoczesnych technologii, na potrzebę inwestycji w rozwijanie kompetencji kadr kultury oraz konieczność poświęcenia większej uwagi w strategii lokalnym NGO. Kolejne konsultacje powinny odbyć się w przeciągu kilku tygodni.

Priorytety do strategii rozwoju kultury w Krakowie do 2022 roku [projekt]

 

Wyslij ten post emailem
Weronika Stępniak
Weronika Stępniak

absolwentka socjologii, specjalizacja e-gospodarka, na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Koordynatorka oraz członkini zespołów badawczych w projektach realizowanych w ramach Małopolskiego Obserwatorium Kultury.

Formularz kontaktowy