Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

XXVI Forum Kraków. NieKongres Animatorów Kultury na festiwalu Slot Art

W dniach 22–23 lutego 2016 roku w nowej siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie odbyło się XXVI spotkanie Forum Kraków. Uczestnicy kontynuowali temat z poprzedniego zebrania, dotyczący organizacji II NieKongresu Animatorów Kultury w czasie festiwalu Slot Art. Wydarzenie to będzie miało miejsce 7–9 lipca 2016 roku w Lubiążu niedaleko Wrocławia w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury. Organizatorem II NieKongresu będzie Biuro Festiwalowe Impart 2016, we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalnych Ośrodków Twórczych (Slot Art Festival), Narodowym Centrum Kultury i Zrzeszeniem Forum Kraków.

Członkowie FK pracowali nad ideą, hasłem przewodnim NieKongresu. Zaproponowano koncepcję „świadomość i powinności animatora”. Jaka jest współczesna – zbiorowa i osobista – świadomość animatorów, jak definiują swoją tożsamość, z czego wynika ich potrzeba działania i inicjowania zmiany społecznej? Czy jest to wewnętrzna powinność? Obowiązek zawodowy? Potrzeba bycia aktywnym? Marek Sztark zwrócił uwagę, że temat „świadomość i powinności” może wykraczać poza kongresowe strefy aktywności i być wspólną odpowiedzią animatorów kultury na wyzwania takie jak migracje, uchodźstwo, zmiany klimatu, stan środowiska, podziały społeczne i polityczne, odwrót od idei solidarności.

Dyskusje i warsztaty Forum Kraków koncentrowały się głównie na logistyce i koordynacji przygotowań wydarzenia, które odbędzie się już za pół roku. Program będzie się składał z wielu różnorodnych stref animowanych przez zaproszone do współpracy instytucje, organizacje, inicjatywy. Niezwykle istotnym wyzwaniem jest sprawienie, żeby taka „wioska animatorów” mogła sprawnie działać. Dodatkowo ustalono zakres naszych działań w związku z funkcjonowaniem strefy Forum Kraków na NieKongresie.

Rozmawialiśmy też o metodach uczestnictwa w NieKongresie, ponieważ struktura tego wydarzenia będzie poniekąd anarchiczna – każdy będzie sam decydował, które strefy i grupy będą jego miejscem aktywności. Inicjatorzy spotkania liczą też na samoorganizację uczestników tej imprezy. Już niebawem okaże się, jak środowisko (środowiska) animatorów odnajdą się w tak zaaranżowanej przestrzeni.

W spotkaniu uczestniczyli: Joanna Mikulska, Wojciech Szuniewicz, Maciej Zygmunt, Karol Wittels, Ola Zając, Marta Włodarska, Piotr Jargusz, Agata Lewandowska, Agata Lisowicz-Wala, Ewa Zbroja, Mariusz Wróbel, Zofia Bisiak, Tomasz Ignalski, Agata Michalak-Pawłowska, Marcin Jasiński, Paweł Gogołek, Irena Madej, Ola Stańczuk, Teresa Jankowska, Piotr Wyrobiec, Tomasz Szabelski, Piotr Knaś. Spotkanie moderowała Joanna Orlik.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy