Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Relacja ze spotkania Digitalizacja kultury – od zachowania do upowszechniania

28 stycznia 2016 roku w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie odbyła się druga konferencja dotycząca tematu digitalizacji oraz upowszechniania cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Spotkanie, którego głównym organizatorem była Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, poświęcono przede wszystkim podsumowaniu dorobku projektu ekultura. W trakcie czterech prezentacji przedstawiono zagadnienia takie jak: historia digitalizacji, dobre praktyki i inspiracje, a także wyzwania i zmiany, jakie czekają podmioty zajmujące się tym procesem w nadchodzących latach. Wspomniane wątki rozpatrywano na dwóch płaszczyznach: technologicznej, dotyczącej dynamicznego postępu technologii cyfrowych na przestrzeni ostatnich lat, oraz interakcyjnej, zakładającej oddziaływanie między cyfrowym dziedzictwem kulturowym a jego odbiorcami.

Pierwsza prezentacja – Dobre przykłady upowszechniania cyfrowego dziedzictwa autorstwa Dawida Sobolaka, koordynatora projektu ekultura Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych – dotyczyła polskich i światowych projektów digitalizacyjnych. Przedstawiono w niej zestaw dobrych praktyk z zakresu udostępniania i upowszechniania cyfrowego dziedzictwa kulturowego w internecie na przykładzie między innymi stron Ninateka czy Wirtualnego Muzeum Jerzego Kukuczki.

W kolejnej prezentacji – Historia polskiej digitalizacji – Jagoda Komusińska, ekonomistka i filmoznawczyni, doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, podjęła się skrótowego przedstawienia historii digitalizacji w Polsce z uwzględnieniem danych obrazujących między innymi dynamiczny rozwój tego procesu.

Trzecie wystąpienie –Technologie to nie wszystko. Od digitalizacji do reuse. Przykład projektu Otwarte Zabytki Digitalizacja autorstwa Ewy Majdeckiej, socjolożki, koordynatorki projektu digitalizacyjnego w Centrum Cyfrowym, doktorantki w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego – dotyczyło realizowanego przez CC projektu, którego rezultatem było utworzenie serwisu http://wuoz.otwartezabytki.pl/ w celu prezentacji dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, które również są naszym dziedzictwem kulturowym.

Ostatnie wystąpienie – Czy strony tworzone w projektach digitalizacyjnych są przyjazne? Wojciecha Kowalika, socjologa, pracownika naukowego Wydziału Zarządzania AGH – dotyczyło dostępności i funkcjonalności serwisów upowszechniających zdigitalizowane zbiory. Wskazano w nim przykłady dobrych i złych praktyk, które przekładają się na powodzenie platform prezentujących zdigitalizowane treści.

Konferencję zamknęła dyskusja panelowa z udziałem prelegentów prowadzona przez Łukasza Maźnicę, ekonomistę, badacza i doktoranta na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, do której zaproszona została również Kinga Kołodziejska reprezentująca Wirtualne Muzea Małopolski i Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji!

 

 

Materiały ze spotkania:

1. Prezentacja Dobre przykłady upowszechniania cyfrowego dziedzictwa autorstwa Dawida Sobolaka.

Dobre praktyki digitalizacji from Małopolski Instytut Kultury

 

 

2. Prezentacja Historia polskiej digitalizacji autorstwa Jagody Komusińskiej.

Historia polskiej digitalizacji from Małopolski Instytut Kultury

 

 

3. Prezentacja Technologie to nie wszystko. Od digitalizacji do reuse. Przykład projektu Otwarte Zabytki Digitalizacja autorstwa Ewy Majdeckiej.

Prezentacja technologie to nie wszystko. od digitalizacji do reuse. prz... from Małopolski Instytut Kultury

 

 

 

4. Prezentacja Czy strony tworzone w projektach digitalizacyjnych są przyjazne? autorstwa Wojciecha Kowalika.

Czy strony tworzone w projektach digitalizacyjnych są przyjazne? from Małopolski Instytut Kultury

 

 

Dyskusja panelowa:

 

Galeria zdjęć ze spotkania >>

 

Fot. Weronika Stępniak, MIK, Seminarium Digitalizacja kultury - od zachowania do upowszechniania, 2016, (CC BY-SA 2.0)

Fot. Weronika Stępniak, MIK, Seminarium Digitalizacja kultury – od zachowania do upowszechniania, 2016, (CC BY-SA 2.0)

Wyslij ten post emailem
Weronika Stępniak
Weronika Stępniak

absolwentka socjologii, specjalizacja e-gospodarka, na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Koordynatorka oraz członkini zespołów badawczych w projektach realizowanych w ramach Małopolskiego Obserwatorium Kultury.

Formularz kontaktowy