Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Raport Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju

Miasto Kraków opublikowało raport końcowy z badania sektora kultury pt. Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju. Publikację przygotowała firma Agrotec na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. W celu przygotowania raportu zostały zrealizowane szeroko zakrojone badania sektora kultury obejmujące analizy działalności miejskich instytucji kultury, ocenę wydarzeń kulturalnych i edukacji kulturalnej przez odbiorców, określenie siły marki kultury w Krakowie na tle innych metropolii w Polsce.

Miasto Kraków zachęca również wszystkich do potraktowania niniejszej publikacji jako pretekstu do dyskusji dotyczącej polityki kulturalnej miasta. Jak można się dowiedzieć, wszystkie opinie zostaną przekazane ekspertom, w uzasadnionych przypadkach, zostaną dokonane ewentualne uzupełnienia. Zachęcamy do udziału w konsultacjach wyników tego badania. Wciąż trwają prace nad nową strategią rozwoju miasta w obszarze kultury.

Autorzy raportu często powołują się na publikację Małopolskiego Instytutu Kultury pt. Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji pod redakcją Anny Nacher. Bardzo się cieszymy, że uznano tę publikację za wartościowe źródło informacji i analiz o kulturze w Krakowie.

Kluczową uwagą do raportu może być prośba skierowana do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przygotowanie przejrzystego dokumentu gromadzącego konkluzje i rekomendacje z raportu wraz informacją, czy będą one istotne dla procedowanej obecnie strategii rozwoju miasta w obszarze kultury oraz w jaki sposób zostaną one wykorzystane.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy