Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

ENCC Travelling Academy. Partycypacja społeczna i rozwój widowni w nowym świecie cyfryzacji i digitalizacji: rola domów i centrów kultury

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby pracujące w domach i centrach kultury na konferencję ENCC Travelling Academy. Partycypacja społeczna i rozwój widowni w nowym świecie cyfryzacji i digitalizacji: rola domów i centrów kultury organizowaną przez European Network of Cultural Centres (ENCC) w Krakowie w dniach 14-16 października 2015 roku. Spotkanie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25. Udział w konferencji jest odpłatny, opłata dla instytucji z Polski nie będących członkami sieci ENCC wynosi 50 Euro. Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować, formularz dostępny jest tu. Program konferencji znajduje się na stronie sieci ENCC. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Idea konferencji
Wzmocnienie aktywnego udziału obywateli w życiu kulturalnym i demokratycznym jest kluczowym zadaniem dla domów i centrów kultury. Jednocześnie procesy cyfyzacji i digitalizacji głęboko wpływają na współczesną kulturę i aktywność społeczną nas – uczestników kultury. Taka sytuacja daje pole domom i centrom kultury w Europie do wielu eksperymentów związanych z partycypacją obywatelską oraz działań na rzecz rozwoju widowni.

Digitalizacja/cyfryzacja zmusza do budowania nowych sposobów sieciowania, kolaboracji i komunikacji społecznej. Daje też nowe możliwości organizowania się i rozwiązania wspólnych wyzwań obywatelom. Otwierają się również zupełnie nowe przestrzenie dla rozwoju uczestnictwa w kulturze i edukacji kulturowej.

Jaka jest rola ośrodków kultury w sytuacji tak zarysowanych dynamicznych zmian obszarze kultury? Czy można wyobrazić sobie nowe sposoby angażowania się publiczności i projektowania przestrzeni dla aktywności kulturowych? Jak zająć się tym problemem wspólnie poprzez sieciowanie domów i centrów kultury?

Spotkanie to będzie stanowić pole do wymiany poglądów i dobrych praktyk w obszarze animowania aktywności obywatelskiej oraz rozwoju widowni w domach i centrach kultury. W spotkaniu uczestniczyć będą osoby związane z funkcjonowaniem ośrodków kultury z Europy i Polski oraz wielu innowatorów zaangażowanych w rozwój partycypacji społecznej i aktywności obywatelskiej. Trzydniowe spotkanie będzie składać się z warsztatów, wizyt studyjnych i dyskusji.

Serdecznie zapraszamy!

Małopolski Instytut Kultury jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia.

European Network of Cultural Centres (ENCC) to europejska sieć współpracy centrów kultury oraz narodowych i regionalnych organizacji zrzeszających centra kultury. Została powołana do życia w 1994 roku, siedziba jej biura znajduje się w Brukseli.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy