Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Konsultacje założeń programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019

Forum Kraków wspólnie z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkanie konsultacyjne założeń programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 września 2015 roku, tj. w poniedziałek, w godzinach 12.00–18.00 w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie przy ul. Karmelickiej 27 (III piętro). Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu, wysyłając maila na adres knas@mik.krakow.pl.

Spotkanie jest częścią projektu „Programy dla zmiany – partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym” (POKL.05.04.02-00-I27/15) realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Konsultacje publiczne projektu mają zapewnić ich doprecyzowanie, weryfikację potrzeb w zakresie współpracy w najbliższych latach zgłaszanych przez stronę społeczną oraz zebranie i włączenie do dokumentu rozwiązań i uwag zgłaszanych przez interesariuszy.

Spotkanie konsultacyjne poprowadzi Rafał Krenz z Centrum Aktywności Lokalnej, członek Zespołu Konsultacyjnego, który tworzył dokument.Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi, zainteresowane tematem i działającymi w obszarze kultury.

Założenia programu współpracy można konsultować również za pośrednictwem portalu stacja-konsultacja.pl.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy