Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Rozpoczynamy pierwszy moduł badawczy projektu „Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014”!

 

Po długim i bardzo intensywnym okresie przygotowawczym – obejmującym stworzenie raportu metodologicznego, trzech narzędzi badawczych, pilotaż badań, zrekrutowanie dziesięcioosobowego zespołu badawczego składającego się ze studentów trzech krakowskich uczelni (Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego) i przeprowadzeniu dwuetapowego szkolenia – ruszyliśmy z jakościowymi i ilościowymi analizami danych zastanych.

 

W ramach pierwszego modułu badawczego zespół badaczy dokona analizy:

– 450 cyfrowych repozytoriów, archiwów i portali internetowych gromadzących zdigitalizowane zasoby dziedzictwa kulturowego, tj.: muzea i publiczne instytucje kultury, archiwa społeczne i oddolne inicjatywy upowszechniania dziedzictwa, portale znalezione poprzez popularne internetowe wyszukiwarki za pomocą słów kluczowych;

– 200 prac magisterskich autorstwa absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego kierunków Etnologia, Socjologia, Kulturoznawstwo, Grafika i Historia w okresie 2004–2014;

– 100 aktów prawnych (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia) na szczeblu unijnym i krajowym w latach 2004–2014. Ponadto w bazie znajdą się takie dokumenty, jak: rządowe strategie, priorytety, statuty instytucji publicznych zawierające wytyczne dotyczące digitalizacji i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej.

 

Analizy materiału planujemy zakończyć w pierwszej połowie lipca. Następnie zespół projektowy – składający się z pracowników Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – rozpocznie przygotowywanie pierwszego raportu cząstkowego.

 

Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z raportem metodologicznym, który zostanie opublikowany jeszcze w tym tygodniu!

 

Wyslij ten post emailem
Weronika Stępniak
Weronika Stępniak

absolwentka socjologii, specjalizacja e-gospodarka, na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Koordynatorka oraz członkini zespołów badawczych w projektach realizowanych w ramach Małopolskiego Obserwatorium Kultury.

Formularz kontaktowy