Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Archiwum badawcze „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”.

Zapraszamy do zapoznania się z archiwum badawczym projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”. Materiał badawczy został odpowiednio sformatowany, a następnie poddany pełnej anonimizacji w celu dalszego korzystania z niego przez zainteresowane osoby. Archiwum składa się z:

  1. Bazy danych z kodowania wniosków grantowych
  2. Bazy danych z wywiadów telefonicznych (transkrypcje)
  3. Bazy danych z sondażu
  4. Bazy danych z sondażu (etykiety)
  5. Bazy danych z dokumentacją wizualną z obserwacji uczestniczących
  6. Narzędzi badawczych
  7. Informacji o sposobie sformatowania i anonimizacji danych w poszczególnych bazach
Wyslij ten post emailem
Weronika Stępniak
Weronika Stępniak

absolwentka socjologii, specjalizacja e-gospodarka, na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Koordynatorka oraz członkini zespołów badawczych w projektach realizowanych w ramach Małopolskiego Obserwatorium Kultury.

Formularz kontaktowy