Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Nowy projekt badawczy MIK-u. Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014. Badania potrwają do grudnia 2017 roku. Przedsięwzięcie to będzie realizowane we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Celem projektu będzie syntetyczna analiza cyfrowych praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014. Dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego jest kluczowym aspektem określania jednostkowej i zbiorowej identyfikacji. Jednocześnie rozwój cyfrowej infrastruktury kultury, digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz mediatyzacja komunikacji społecznej to słabo rozpoznany obszar zmian kulturowych wpływających na uczestnictwo w kulturze oraz społecznie przeżywane i konstruowane formy tradycji, historii i pamięci. Na podstawie trzymodułowych badań społecznych przedstawimy raport podsumowujący dziesięcioletnie zmiany w tym zakresie, który będzie zawierał również rekomendacje dotyczące polityk w obszarze programowania działań związanych z digitalizacją i upowszechnianiem zasobów dziedzictwa kulturowego.

Przy okazji informujemy, że w Małopolsce będą z tego programu realizowane również inne projekty badawcze:

 • Wpływ realizacji programu „Biblioteki+. Infrastruktura bibliotek” na jakość życia społeczności lokalnych (FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji)
 • Środowisko twórców grafiki i wzorów przemysłowych w Małopolsce – dynamika zmian i potencjał oddziaływania społecznego (Warsztat Innowacji Społecznych)
 • Lokalne Centra Kultury: działania a diagnozy – wpływ diagnoz na działania lokalnych instytucji kultury (Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP Sp. z o.o.)
 • Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski)
 • Słownik kultury (Fundacja Imago Mundi)

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy

 • Piotr Knaś pisze:

  Errata: Projekt Wpływ realizacji programu „Biblioteki+. Infrastruktura bibliotek” na jakość życia społeczności lokalnych będzie realizowany jednak w Warszawie prze FRDL

 • Piotr Knaś pisze:

  Polecam również inny projekt dotyczący cyfryzacji dziedzictwa kulturowego realizowany w Krakowie przez Warsztat Innowacji Społecznych

  http://ekultura.org/