Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Raport końcowy: Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do zapoznania się z końcowym raportem badawczym oraz trzema raportami cząstkowymi autorstwa Marka Krajewskiego i Filipa Schmidta, które podsumowują badania zrealizowane w ramach projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Raport końcowy, będący głównym rezultatem projektu, podsumowuje wszystkie trzy etapy badań w skondensowanej postaci dziewięciu tez dotyczących kompleksowego obrazu animacji i edukacji kulturowej w Polsce wraz z oceną programu MKiDN „Edukacja kulturalna” i rekomendacjami.

Pozostałe 3 raporty cząstkowe dotyczą szczegółowych wyników badań z poszczególnych etapów badawczych. Są to rezultaty analiz: 1) wywiadów telefonicznych, 2) ankiety internetowej, 3) sześciu case studies. W badaniach uczestniczyli przedstawiciele podmiotów realizujących projekty z zakresu animacji i edukacji kulturowej, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna” z 2012 roku.

Miłej lektury!

Raport końcowy PDF >>
Analiza wywiadów telefoniczncyh >>
Terenowe case studies >>
Internetowe badanie ankietowe >>
Internetowe badanie ankietowe – aneks >>

Wyslij ten post emailem
Małopolski Instytut Kultury
Małopolski Instytut Kultury
48 (12) 631 30 70

Jesteśmy samorządową instytucją kultury Województwa Małopolskiego

Formularz kontaktowy