Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Wyniki sondażu ewaluacyjnego Forum dla Kultury. Małopolska

W internetowej ankiecie, rozesłanej cztery dni po spotkaniu wzięło udział siedemdziesięciu respondentów. Uczestnikom sondażu bardzo dziękujemy za wszelkie uwagi, sugestie i oceny wystawione organizatorom. Forum dla Kultury. Małopolska ma być w założeniu stałym sposobem sieciowania środowisk kultury oraz platformą dialogu o kulturze w regionie, dlatego bardzo istotny jest Państwa współudział w jego ocenie i planowaniu przyszłych działań. Większość osób pozytywnie odniosła się do kontynuacji tego przedsięwzięcia.

Według Państwa model debata panelowa plus spotkania w mniejszym gronie sprawdził się i warto go utrzymać. W przyszłości organizatorzy powinni lepiej i bardziej czytelnie przygotować informację o zakresach i celach poszczególnych spotkań, tak aby uczestnicy wiedzieli, czego się spodziewać, na czym będzie polegała praca. Czy będą to spotkania warsztatowe, czy seminaria dyskusyjne, czy też grupy robocze ds. danego tematu/problemu. Poza tą kwestią ankietowani bardzo pozytywnie odnieśli się do pracy w grupach, możliwości kontynuacji debaty z paneli głównych. Uczestnicy wyżej ocenili spotkania w małych grupach, bardziej krytyczni byli w stosunku do paneli dyskusyjnych. Przesyłanie krótkich tekstów przez uczestników w formularzu rejestracyjnym też powinno być kontynuowane, jednak organizatorzy muszą klarowniej określić, do czego i w jaki sposób zostaną one wykorzystane. Warto również dalej dbać o możliwość prowadzenia rozmów kuluarowych, o odpowiednio długie przerwy, istotne mogłoby być również aranżowanie mniej sformalizowanych rozmów, np. poprzez giełdę projektów itp.

Dla wielu uczestników istotne będzie również bardziej zbalansowane rozłożenie akcentów krakowskich i regionalnych, kwestii ważnych dla dużych i małych podmiotów, tematów teoretycznych i praktycznych. Organizatorzy forum powinni zadbać o ciekawą reprezentację osób z regionu po stronie panelistów, moderatorów, gości specjalnych. Równie istotne będzie zaproponowanie dobrej formuły na podsumowanie spotkania, tak aby uczestnicy forum mogli opuścić forum z propozycją strukturyzującą jego rezultaty. Być może sam panel będący podsumowaniem nie jest wystarczający.

Poniżej prezentujemy dwie wypowiedzi z ankiety obrazujące najczęstsze wypowiedzi pozytywne i negatywne:

Brakowało mi natomiast w panelach dyskusyjnych wśród panelistów osób będących przedstawicielami mniejszych instytucji kultury, a także grona samych artystów. Nie otrzymałam również konkretnego podsumowania, wniosków, diagnoz, jakie wypłynęły z tego dwudniowego spotkania.

Nie można wskazać jakichkolwiek problemów. Forum przygotowane perfekcyjnie, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Podział tematyki według paneli pozwolił wybrać uczestnikom to, co ich najbardziej interesuje. Dyskusje zaproszonych gości bardzo ciekawe i inspirujące. Rozmowy/spotkania w małych grupach pozwoliły uczestnikom bliżej się poznać i wymienić poglądami.

Średnia ocena spotkania według uczestników w skali od 1 (bardzo źle) do 5(bardzo dobrze):

  • Jak ocenia Pani/Pan organizację i przebieg wydarzenia? 4,6
  • Jak ocenia Pani/Pan przydatność publikacji towarzyszącej wydarzeniu? 4,5
  • Jak ocenia Pani/Pan merytorykę (przebieg dyskusji i spotkań)? 4,2
Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy