Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Muzea w Małopolsce – nowości na mapie

Mapa Małopolskiego Obserwatorium Kultury zawiera już 227 muzeów w Małopolsce – placówek państwowych i samorządowych, prywatnych i pozarządowych, dużych i małych, muzeów istniejących i tych planowanych lub w organizacji. Z ciekawszych nowości na mapie umieściliśmy Dom Pamięci Baty w Chełmku (prowadzony przez Stowarzyszenia Klubu Idei Tomasza Baty) oraz czynne od maja 2014 roku muzeum w dawnej synagodze w Oświęcimiu (prowadzone przez Fundację Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu).

Dom Pamięci Baty
Dom Pamięci Baty w Chełmku został oddany do użytku w czerwcu 2006 roku.Powstał dzięki staraniom lokalnego samorządu oraz finansowemu wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Mieszczą się w nim sale muzealne poświęcone rodzinie Bata, historii przemysłu obuwniczego oraz przeszłości Ziemi Chełmeckiej. (źródło: MOKSiR Chełmek)

Muzeum Żydowskie
Wystawa główna prezentuje historię lokalnej społeczności żydowskiej, której początki sięgają pierwszej połowy XVI wieku. Ekspozycja składa się z fotografii, dokumentów, zabytkowych eksponatów oraz multimediów, w tym wspomnień byłych żydowskich mieszkańców miasta. Częścią ekspozycji są także wyjątkowe judaika, pochodzące ze zniszczonej w 1939 roku przez hitlerowców Wielkiej Synagogi. Przedmioty zostały odnalezione przez archeologów podczas prowadzonych w 2004 roku wykopalisk. Są obecnie poruszającym symbolem zniszczonej kultury. (źródło: Fundację Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu)

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy