Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Mazowiecki Instytut Kultury. Witamy nowy MIK na kulturalnej mapie Polski

Dawne Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki od 19 maja 2014 roku jest Mazowieckim Instytutem Kultury. Będzie to nie tylko zmiana nazwy, ale również nowy styl pracy i nowe priorytety. Pisze o tym Aleksandra Kielan, dyrektorka MIK-u:

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego, decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 maja 2014 roku zostało przekształcone w Mazowiecki Instytut Kultury. Ten akt formalny jest etapem w długotrwałym procesie zmian programowych. Rozpoczęliśmy przeobrażenia kilkanaście miesięcy temu i będą one postępowały. Docelowo Mazowiecki Instytut Kultury (MIK) stanie się nowoczesnym ośrodkiem edukacji kulturalnej i badań, integrującym działania animacyjne, promującym wybitne zjawiska artystyczne oraz realizującym zadania instytucji artystycznej. MIK, kontynuując najlepsze osiągnięcia MCKiS, będzie instytucją wzorcotwórczą, której projekty będą mogły służyć innym wykonawcom. Nie likwidujemy Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, ale zostawiamy za sobą długi 14.letni etap. Powołując Mazowiecki Instytut Kultury rozpoczynamy nową wędrówkę.
Nadal jesteśmy w drodze – do lepszego. (źródło: Mazowiecki Instytut Kultury)

Nowy statut MIK-u (tego z Mazowsza) wskazuje następujące priorytety:

  • propagowanie dziedzictwa kulturowego;
  • realizowanie innowacyjnych projektów artystyczno-edukacyjnych;
  • prowadzenie badań analizujących stan kultury w regionie;
  • integracja środowisk twórczych i artystycznych.

Nowy statut można przeczytać tutaj. Koleżankom i kolegom z Warszawy życzymy wszystkiego najlepszego!

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy