Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Małopolsce

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zestawieniem dotacji przyznanych przez MKiDN w ramach Programów Ministra w Małopolsce w latach 2010-2013. W sumie do naszego regionu przez cztery lata trafiło 157 mln 790 tys. złotych. Zdecydowana większość środków trafiła do podmiotów znajdujących się w Krakowie (około 112 mln zł). Największa alokację środków miał Program Wydarzenia Artystyczne – w jego ramach rozdysponowano ponad 47 mln zł. Beneficjentem, który otrzymał największą pulę środków jest Krakowskie Biuro Festiwalowe (prawie 9 mln zł). Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe zestawienia. Dołączamy również bazę w pliku Excel do samodzielnego przeglądania informacji źródłowych, czy tworzenia wizualizacji.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy