Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Debata Prawo do kultury

Bogusław Sonik wspólnie z Narodowym Centrum Kultury serdecznie zaprasza na debatę Prawo do kultury – która odbędzie się jutro, 8 kwietnia 2014 o 18.00 w sali konferencyjnej Instytutu Cervantesa przy ul. Kanoniczej 12 w Krakowie.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie chęci przybycia pod adresem boguslaw.sonik@europarl.europa.eu

Debata jest próbą podsumowania 10 lat naszego uczestnictwa w obszarze zjednoczonej Europy. Zadamy też pytanie o Prawo do kultury jako propozycję kształtowania przyszłego europejskiego obywatelstwa. Prawo do kultury jest inicjatywą Narodowego Centrum Kultury i Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Jej celem jest wprowadzenie zapisu o Prawie do kultury do Protokołu dodatkowego Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rady Europy. (źródło: www.boguslawsonik.pl)

W debacie udział wezmą:

  • Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego
  • Krzysztof Dudek, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury
  • Grzegorz Roman, Doradca Prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza
  • Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
  • Bartosz Szydłowski, Dyrektor Teatru Łaźnia Nowa
  • Bożena Gierat-Bieroń, Narodowe Centrum Kultury, Uniwersytet Jagielloński
Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy