Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Otwarcie odnowionego domu kultury Inspiro

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia odnowionego domu kultury INSPIRO w Podłężu, w Gminie Niepołomice. Uroczystość miała miejsce 22 lutego 2014 roku. Remont Domu Kultury INSPIRO finansowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta i Gminy Niepołomice. Nie obyło się bez problemów związanych z pozyskaniem dotacji, ale ostatecznie pięknie i funkcjonalnie odremontowany obiekt jest już dostępny dla uczestników zajęć.

Powstałe w 2007 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych INSPIRO w 2009 roku wzięło pod opiekę zaniedbany dom kultury w Podłężu, stając się prawdopodobnie pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, której powierzono pod zarząd gminny dom kultury. Twórcami stowarzyszenia i prowadzącymi dom kultury są Beata Kwiecińska i Maciej Dąbrowski. Zapraszamy do przeczytania dwóch wywiadów, z których można poznać historię ich działalności kulturalnej w gminie Niepołomice (wywiad dla Wysokich Obcasów, wywiad dla Kultury Enter)

Flickr is currently unavailable.

Inwestycje i remont wnętrz domu kultury zostały zaprojektowanie partycypacyjnie. Odbywały się spotkania, warsztaty. Architekci uczestniczący w konkursie mogli poznawać aktywność domu kultury oraz potrzeby uczestników zajęć. Całość działań związanych z opracowaniem koncepcji remontu można poznać ze strony Podziel kwadrat. Prace konkursowe można obejrzeć tutaj. Działania związane z nową siedzibą to też przykład modelowej współpracy samorządu lokalnego z organizacją pozarządową (inwestorem była Gmina Niepołomice, jako właściciel obiektu). Więcej o współpracy Gminy Niepołomice z Stowarzyszeniem INSPIRO w raporcie PRZEKAZYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU KULTURY ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM. PRZYPADEK DOMU KULTURY INSPIRO W GMINIE NIEPOŁOMICE.

Zapraszamy również do przeczytania tekstu Beaty Kwiecińskiej i Maćka Dąbrowskiego w publikacji MIK Lokalne Centrum kultury. Zrób to z innymi pt. Dom kultury. Miejsce ludzi.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy