Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Nowy projekt badawczy MIK-u. Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce. Badania potrwają do grudnia 2015 roku. Będzie to szósty projekt realizowany w ramach programu Obserwatorium Kultury, poprzednie to:

Projekt badawczy będzie miał charakter ewaluacji i metaanalizy programu statystyki publicznej w dziedzinie kultury dotyczącego rozwoju, finansowania, zasobów oraz działalności instytucji kultury w Polsce. Pierwszym elementem projektu będzie przeprowadzenie debaty eksperckiej dotyczącej zakresu i celów gromadzenia danych o systemie instytucji kultury w Polsce. Wyniki debaty staną się podstawą dla badań pilotażowych poświęconych nowej metodzie gromadzenia danych o instytucjach kultury w oparciu o schemat usług publicznych. Głównym produktem przedsięwzięcia będzie raport zawierający dane z pilotażu nowej propozycji badania dotyczącego funkcjonowania i działalności merytorycznej instytucji kultury oraz zestaw rekomendacji dot. reorganizacji systemu gromadzenia danych o instytucjach kultury, w szczególności w zakresie monitorowania usług publicznych w dziedzinie kultury oraz dostępności danych źródłowych produkowanych przez instytucje kultury.

Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z Nieformalnym Zrzeszeniem Otwarta Małopolska oraz Regionalnym Obserwatorium Kultury funkcjonującym w ramach Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy