Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Recenzje naukowe raportu Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego

Prezentujemy dwie recenzje naukowe, przygotowane przez prof. Annę Karwińską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prof. Grażynę Prawelską-Skrzypek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczące raportu Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego. Serdecznie dziękujemy autorkom za wnikliwe uwagi i propozycje poprawek. W znacznej mierze zostały one wprowadzone do ostatecznej wersji publikacji. Mamy nadzieję, że przełożyły się one na wyższą jakość opracowanego przez nas dzieła. Jednocześnie zaznaczamy że za wszelkie błędy bądź problemy interpretacyjne odpowiadamy my, autorzy.

Obie recenzje wskazują też na nieujęte przez autorów publikacji obszary analizy kapitału społecznego czy kompetencji kadr kultury. Dlatego są ważnym przyczynkiem dla lepszego poznania kwestii rozwoju kapitału społecznego jako zadania publicznych instytucji kultury.

Recenzja prof. Anny Karwińskiej from Małopolski Instytut Kultury
Recenzja prof. Grażyny Prawelskej-Skrzypek from Małopolski Instytut Kultury

Dofinansowano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MKIDN_2

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy