Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Kraków z tytułem Miasta Literatury UNESCO

Po kilku latach starań Kraków oficjalnie ogłoszono 21 października 2013 roku Miastem Literatury UNESCO. Stolica Małopolski jest siódmym miastem na świecie noszącym ten tytuł (obok Edynburga, Melbourne, Iowa City, Dublina, Reykjaviku i Norwich). Dzięki uzyskaniu tego miana Kraków dołączył do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

Dzięki tytułowi Miasta Literatury UNESCO całe to bogactwo zyska nie tylko prestiż i uwagę świata. Wizje rozwoju, zarysowane już we wniosku aplikacyjnym, idą także w stronę nowych terenów eksploracji. Zakres tematów jest ogromny: od turystyki literackiej, poprzez tworzenie innowacyjnych miejsc związanych z literaturą, aż po wytyczanie nowych ścieżek jej współpracy z innymi dziedzinami twórczej aktywności – z filmem, nowymi mediami czy przemysłem gier. Kraków, historyczne miasto, w którym prężnie rozwijają się dziś najnowocześniejsze technologie, chce udowodnić – i pokazuje, że ma po temu stosowny potencjał – że nowy, cyfrowy świat nie musi stać w opozycji do starej, dobrej książki. (źródło: Conrad Festiwal)

Tytuł Miasta Literatury jest nie tylko wizerunkowym osiągnięciem Krakowa. Umożliwia on współpracę w międzynarodowej sieci miast kreatywnych oraz ułatwia drogę do korzystania z środków finansowych z funduszy międzynarodowych, m.in. Unii Europejskiej. Oznacza to również wdrożenie „nowej” strategii rozwoju kultury w mieście. Warto zajrzeć do wniosku aplikacyjnego Krakowa, do jego części poświęconej wizji rozwoju w oparciu o ten tytuł. Dokument wskazuje 10 obszarów tematycznych:

  • Integrowanie różnorodnego życia literackiego
  • Tworzenie połączeń: literatura, nowe media i przemysły kreatywne
  • Kreowanie postaw czytelniczych
  • Organizacja wydarzeń i festiwali literackich
  • Wspieranie rozwoju przemysłów książki
  • Tworzenie warunków do uobecniania się literatury w przestrzeni publicznej
  • Rozwijanie programów stypendialnych
  • Rozwijanie związków literatury z prawami człowieka
  • Zacieśnianie współpracy międzynarodowej w dziedzinie literatury
  • Edukacja literacka

Organem odpowiedzialnym za dysponowanie zintegrowanym budżetem literackim będzie Rada Miasta Literatury – organ składający się z 10 przedstawicieli najważniejszych podmiotów życia literackiego miasta, zarówno samorządowych, rządowych jak pozarządowych i komercyjnych.

Dwa kluczowe (i przygotowywane do wdrożenia) przedsięwzięcia wzmacniające Kraków, jako miasto literatury to powstanie Forum Literatury (instytucji, która będzie stwarzała sprzyjające warunki dla ich rozwoju Krakowa za pomocą literatury) i stworzenie spójnego systemu funkcjonowania bibliotek publicznych Krakowa.

Prace nad wnioskiem aplikacyjnym koordynowało Krakowskie Biuro Festiwalowe. Serdecznie gratulujemy!

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy