Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Konferencja PRAKTYKI I METODY EDUKACJI KULTURALNEJ

W Poznaniu, 7 listopada 2013 roku odbędzie się ogólnopolska Konferencja Praktyki i Metody Edukacji Kulturalnej. Do udziału w tym spotkaniu zapraszają organizatorzy: Centrum Kultury Zamek, Instytut Kulturoznawstwa oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Zapraszamy do udziału w konferencji organizatorów działów edukacyjnych w poszczególnych instytucjach kultury, animatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz badaczy edukacji kulturalno-artystycznej. udział w konferencji wezmą także przedstawiciele władz samorządowych, odpowiedzialni za polityki kulturalne w zakresie edukacji w poszczególnych miastach Polski. Konferencja będzie miała formę interdyscyplinarnego warsztatu – wymiany doświadczeń w zakresie dotychczasowych praktyk edukacji kulturalnej w Polsce, dzięki której możliwe będzie także wypracowanie nowych rozwiązań. (źródło: Centrum Kultury Zamek)

W konferencji będzie uczestniczyła Pani dr Anna Nacher z prezentacją projektu „Kultura miejska – węzły i przepływy” zrealizowanego w MIK w 2012 roku w ramach Małopolskiego Obserwatorium Kultury.

Zgłoszenia na konferencję można wysyłać do 5 listopada 2013 roku mailowo sekretariat@ckzamek.pl lub telefonicznie (061) 64 65 276. Zapraszamy do udziału.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy