Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Wyniki badań ankietowych wśród uczestników XV Dni Dziedzictwa

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w trakcie tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Uczestnicy wypełnili ponad 500 ankiet. Cieszyć mogą wysokie noty otrzymane za obsługę zwiedzających i organizację wydarzenia. Dla wielu osób MDDK stały się okazją do poznania najciekawszych szlaków kulturowych w regionie. Ważna dla nas jest prawie stuprocentowa akceptacja dla nowej formuły przewodnika po obiektach (jednej książki zawierającej literackie reportaże historyczne zamiast dotychczasowych folderów) oraz zadowolenie z wydłużenia imprezy do dwóch weekendów.

Bardzo dziękujemy wolontariuszkom Agnieszce Kilian, Dorocie Machniewskiej, Marcie Krauz, Alicji Złotnik za wsparcie przy realizacji badań i kodowaniu bazy danych. Zapraszamy również do porównania tegorocznych wyników z tymi, z lat poprzednich.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy