Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Sprawozdanie merytoryczne Małopolskiego Instytutu Kultury za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne jest dokumentem przedkładanym przez publiczną instytucję kultury swojemu organizatorami, dla MIK-u jest nim Samorząd Województwa Małopolskiego. Dokument informuje o zrealizowanych działaniach oraz środkach finansowych (pochodzących z dotacji organizatora, pozyskanych z zewnątrz lub wypracowanych), które zostały wydatkowane w układzie zadaniowym. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem. Dokumenty z poprzednich lat można znaleźć tu.

Samorząd Województwa Małopolskiego opublikował też dokument Kultura i Dziedzictwo Kulturowe Najważniejsze działania Samorządu Województwa Małopolskiego w 2012 roku. Zapraszamy również do zapoznania się z UCHWAŁĄ Nr 367/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Małopolskiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok.

Sprawozdanie MIK za 2012 from Małopolski Instytut Kultury
Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy