Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Seminarium Kulturalni Siłacze. Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej

Małopolskie Obserwatorium Kultury będzie uczestniczyło w seminarium „Kulturalni Siłacze. Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej”, organizowanym przez Regionalne Obserwatorium Kultury UAMZwiązek Miast Polskich. Spotkanie odbędzie się 28 maja 2013 roku w Poznaniu (Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53).

Celem seminarium – panelu eksperckiego jest zapewnienie przestrzeni do rozmowy badaczy i praktyków kultury zainteresowanych szeroko pojętymi KOMPETENCJAMI LOKALNYCH LIDERÓW EDUKACJI KULTURALNEJ. Obiektem zainteresowania uczestników seminarium będą modelowe i wzorcowe cechy i kompetencje współczesnych „siłaczek” i „Judymów” kultury w lokalnym otoczeniu, jak również metody, media i warunki profesjonalnej aktywności osób, postrzeganych przez społeczność lokalną jako liderów w zakresie skutecznej edukacji kulturalnej, działających w organizacjach i instytucjach kulturalnych obecnych w polskich miastach. Przedmiotem uwagi będą liderzy działający zarówno w organizacjach zakorzenionych w danych wspólnotach lokalnych, jak również podmiotach realizujących alternatywne względem konwencji pomysły na treść, metodę i formę organizacyjną prowadzenia edukacji i animacji kulturalnej. Istotnym zakresem tematycznym jest sprawa skuteczności w komunikacji oraz wykorzystywania nowych, różnorodnych mediów komunikowania w interakcji organizacji kulturalnych zaangażowanych w edukację kulturalną z mieszkańcami polskich miast. Seminarium towarzyszy projektowi badawczemu dofinansowanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Obserwatorium Kultury”. (źródło: Regionalne Obserwatorium Kultury w Poznaniu)

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy