Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Obserwatorium Żywej Kultury w nowej odsłonie

Powstała w 2012 roku Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza zainicjowała swoją działalność. Tym samym będą kontynuowane prace nad portalem (czy też szerzej: platformą wiedzy o kulturze w Polsce) Obserwatorium Żywej Kultury. Misję fundacji określono wprost i bardzo bojowo: Porządkowanie stanu wiedzy o kulturze. Prace realizowane będą w ramach sieci badawczej, obecnie w jej skład wchodzą: Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza, Moja Polis, CEiIK Olsztyn, IKM Gdańsk, SocLab Białystok. W radzie fundacji zasiadają Jarosław Lipszyc, Marek Dudkiewicz, Katarzyna Zalasińska, Ryszard Michalski, zarząd tworzą Barbara Fatyga, Mariusz Piotrowski, Bogna Kietlińska.

Ze strony fundacji można dowiedzieć się również, jakie projekty będą realizowane przez sieć w 2013 roku, między innymi CEiIK Olsztyn koordynuje projekt Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury finansowany z grantu MKiDN. Na stronie NCK można znaleźć następująca informację: Obserwatorium Żywej Kultury było projektem realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury oraz Zakład Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2009-2012. Pracami kierowała prof. Barbara Fatyga, tak też – można wnioskować – będzie obecnie, w nowej formule pozarządowej i sieciowej.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy