Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Instytucje kultury w Krakowie. Finansowanie działalności bieżącej

Według dostępnych danych w Krakowie funkcjonują 44 publiczne instytucje kultury, dla których organizatorem jest MKiDN, Miasto Kraków, Województwo Małopolskie. W organizacji jest kolejna miejska instytucja Muzeum PRL-u (zastąpi oddział państwowego Muzeum Historii Polski). Posiadają one wiele oddziałów i filii, dlatego całkowita liczba placówek kultury, wchodzących w skład tych instytucji będzie o wiele większa. Wspólnie dotowane one były przez organizatorów, w 2012 roku, kwotą 244 mln złotych (wysokość planowanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą).

Zapraszamy do poznania podstawowych informacji dotyczących instytucji kultury w Krakowie

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy