Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Raport ewaluacyjny Dilettante 2012

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji X edycji Programu Dilettante – teatr w ruchu. Dilettante to program MIK utworzony w 2002 roku w celu wsparcia amatorskich dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych. Skierowany jest zwłaszcza do podmiotów spoza dużych ośrodków miejskich, które mają utrudniony dostęp do uczestnictwa w kulturze. Większość działań w Dilettante ma na celu wsparcie instruktorów. Wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas spotkań instruktorzy przekazują członkom swoich grup teatralnych, którzy następnie inspirują do aktywności swoich rówieśników i inne osoby ze społeczności – takie jest założenie struktury „rozchodzących się kręgów”, zgodnie z którą ma działać Program. Edycja Programu w 2012 roku była szczególna, ponieważ minęło dziesięć lat od jego powstania. Autorką raportu jest Weronika Chodacz. Więcej w publikacji poniżej.

Raport ewaluacyjny Dilettante 2012 from Małopolski Instytut Kultury

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy