Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Strategia rozwoju kultury w województwie Mazowieckim na lata 2013-2020

Jest już dostępny roboczy tekst Strategii rozwoju kultury w województwie Mazowieckim na lata 2013-2020, który obecnie jest poddawany konsultacjom społecznym. Pracami nad strategią kierowała Fundacja Bęc Zmiana, a głównym ekspertem był Wojciech Kłosowski.

W poniższym tekście znajdują się istotne informacje o celach, strukturze, metodach pracy nad strategią.

Roboczy tekst strategii znajduje się tu >>

cele strategiczne SRKM

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy