Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Nowy projekt badawczy MIK-u: Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Małopolski Instytut Kultury otrzymał grant MKiDN, w ramach programu Obserwatorium kultury, na zrealizowanie projektu badawczego Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich. Badania potrwają do grudnia 2013 roku. Będzie to czwarty z kolei projekt realizowany w ramach programu Obserwatorium Kultury, poprzednie to:

Celem projektu Kompetencje Kadr Kultury będzie ocena kompetencji kadr kultury dotyczących tworzenia programów kulturalnych, usług społecznych w obszarze kultury, wyznaczania celów społecznych odnoszących się do realizacji działań i przedsięwzięć w kulturze. Efektem projektu ma być pozyskanie wiedzy o kompetencjach kadr kultury (z instytucji kultury, organizacji kulturalnych, samorządów) w zakresie wydatkowania publicznych środków na kulturę (inwestycje kulturalne, budżety zadaniowe związane z realizacją strategii, planów rozwoju, programów kulturalnych, w tym tych nastawionych na edukację kulturalną). Badania terenowe zostaną przeprowadzone na obszarze dwóch makroregionów: południowego i wschodniego. W raporcie podsumowującym badania zostaną przedstawione rekomendacje dotyczące wdrażania SRKS na poziomie gmin wiejsko-miejskich, w tym w oparciu o programy ministra kultury i dziedzictwa narodowego skierowane na wsparcie edukacji i rozwój lokalnej infrastruktury kultury.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Związkiem Miast Polskich.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy