Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Kultura dostępna i sprzyjająca włączeniu społecznemu. Raport grupy OMC

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Policies and good practices in the public arts and in cultural institutions to promote better access to and wider participation in culture, dostępnym w języku angielskim. Publikacja powstała w ramach prac nad Europejską agendą kultury – Planem prac w dziedzinie kultury na lata 2011–2014.

Publikacja została przygotowana przez tzw. grupę OMC (OPEN METHOD OF COORDINATION). „Grupa ta, złożona z ekspertów z państw członkowskich, miała za zadanie określić polityki i wskazać dobre praktyki stosowane przez publiczne instytucje artystyczne i kulturalne w celu promowania lepszego dostępu do kultury i szerszego w niej uczestnictwa, również słabszych grup społecznych, różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego poprzez zaakcentowanie międzykulturowego wymiaru dziedzictwa i promowanie edukacji artystycznej i kulturalnej oraz dzięki rozwojowi kompetencji międzykulturowych.” W jej pracach uczestniczyła Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury, zaproszona do współpracy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Raport do pobrania w Formacie PDF >>

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy