Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Raport badawczy: Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji

Co dzisiaj oznacza uczestnictwo w kulturze i w jaki sposób kształtują się trasy miejskich nomadów, którzy codziennie lub od święta przemierzają Kraków, podążając utartymi szlakami albo poszukując nowych doświadczeń. Będzie się można tego dowiedzieć z raportu badawczego Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji pod redakcją Anny Nacher, powstałego w ramach projektu Kultura miejska – węzły i przepływy, zrealizowanego przez MIK we współpracy z Instytutem Sztuk Audiowizualnych UJ.

Realizatorzy badań zajęli się żywą tkanką miejskiej kultury, która coraz częściej ma związek z tzw. przestrzenią hybrydową, w której namacalne doświadczenie ulicy bardzo ściśle splata się z wszelkimi formami komunikacji w cyberprzestrzeni. Interesowało ich miasto, którego sami doświadczają: miasto w ruchu, tworzone przez dziesiątki, a może setki mikroprzepływów ludzkich wrażeń, informacji, energii i doświadczeń. Celem było spojrzenie na praktyki kulturalne i ich badanie z perspektywy uczestnika kultury miejskiej.

Niewątpliwą zaletą zrealizowanego programu badawczego (…), jest „zstąpienie w głąb” sfery uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa – głównie za sprawą przyjętej metodologii jakościowej – mówi dr hab. Janusz Barański, recenzent publikacji. – Nie do przecenienia jest przy tym realizowana w projekcie metoda netnografii, która pozwoliła na wgląd w rzeczywistość online w jej symbiotycznym związku ze sferą offline.

Z kolei dr hab. Zbigniew Pasek recenzuje publikację następująco: Warto podkreślić przyjęcie w projekcie oryginalnej metodologii badań. (…) Metoda ta ma swoje blaski i cienie, zalety i wady. Wśród zalet należy podkreślić jej innowacyjny charakter i nałożenie świadomości badaczy na świadomość badanych, to wszak te same grupy. Wybrano osoby aktywne jako konsumenci wydarzeń „kulturowych” z dużymi kompetencjami w tym zakresie. Ich aktywność gwarantowała wgląd w codzienne korzystanie z życia kulturowego miasta najaktywniejszych jej uczestników, jak i dostęp do wiedzy, skąd uczestnicy tej grupy czerpią informacje o interesujących wydarzeniach kulturalnych.

Publikacja dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 3.0
Publikacja w formacie PDF>>
Publikacja w formacie MOBIEPUB >>

Zobacz także:

Projekt badawczy został zrealizowany w ramach działającego w MIK Małopolskiego Obserwatorium Kultury i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
mkidn_01

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy