Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Recenzje raportu Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji

Zapraszamy do zapoznania się recenzjami raportu Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji przygotowanymi przez dr hab. Janusza Barańskiego i dr hab. Zbigniewa Paska.

Niewątpliwą zaletą zrealizowanego programu badawczego (…), jest «zstąpienie w głąb» sfery uczestnictwa w kulturze mieszkańców Krakowa – głównie za sprawą przyjętej metodologii jakościowej – mówi dr hab. Janusz Barański, recenzent publikacji. – Nie do przecenienia jest przy tym realizowana w projekcie metoda netnografii, która pozwoliła na wgląd w rzeczywistość online w jej symbiotycznym związku ze sferą offline.

Z kolei dr hab. Zbigniew Pasek, recenzuje publikację następująco: Warto podkreślić przyjęcie w projekcie oryginalnej metodologii badań. (…) Metoda ta ma swoje blaski i cienie, zalety i wady. Wśród zalet należy podkreślić jej innowacyjny charakter i nałożenie świadomości badaczy na świadomość badanych, to wszak te same grupy. Wybrano osoby aktywne jako konsumenci wydarzeń «kulturowych» z dużymi kompetencjami w tym zakresie. Ich aktywność gwarantowała wgląd w codzienne korzystanie z życia kulturowego miasta najaktywniejszych jej uczestników, jak i dostęp do wiedzy, skąd uczestnicy tej grupy czerpią informacje o interesujących wydarzeniach kulturalnych.

Recenzja dr hab. Janusz Barański from Małopolski Instytut Kultury
Recenzja dr hab. Zbigniew Pasek from Małopolski Instytut Kultury

Projekt badawczy został zrealizowany w ramach działającego w MIK Małopolskiego Obserwatorium Kultury i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
mkidn_01

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy