Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Raport Poszerzanie pola kultury

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem badawczym Poszerzanie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku przygotowanym przez Instytut Kultury Miejskiej z Gdańska.

Autorzy podjęli się:

zadania zbadania nowych zjawisk w kulturze, która staje się coraz bardziej fenomenem zdecentralizowanym, nieuporządkowanym, czasami chaotycznym, płynnym, wewnętrznie zróżnicowanym i różnicującym, zacierającym granice i coraz silniej wdzierającym się w codzienność. Badaliśmy więc zjawiska, dla których czasami brakowało nam adekwatnych określeń, co zresztą jest problemem wszystkich osób zajmujących się kulturą współczesną. Dlatego też postanowiliśmy przeprowadzić stosowną analizę terminologiczną, zastanawiając się nad adekwatnością używanych terminów w stosunku do zjawisk i procesów, które badaliśmy. Takie pojęcia, jak poszerzone pole kultury, tradycyjne i nie-tradycyjne instytucje kultury, przejście od uczestnictwa w kulturze do kultury uczestnictwa, iwentyzacja itd., pozwoliły nam lepiej uchwycić i scharakteryzować naturę zmian, których wszyscy doświadczamy. Zmian, które stanowią najistotniejsze wyzwanie stojące nie tylko przed władzą publiczną, chcącą realizować własną politykę w sferze kultury, ale także przed instytucjami kulturalnymi, które muszą się odnaleźć na nowym rynku idei, targowisku różnorodnych zachowań oraz w świecie zmiennych stylów życia i gustów kulturowych. (źródło: Poszerzanie pola kultury, str.11)

Lektura tego raportu jest niezwykle inspirująca. Jego wyniki są istotne w wymiarze ogólnokrajowym, szczególnie dla publicznych instytucji kultury i ich organizatorów – samorządów.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy