Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Wydatki na kulturę w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na 2013 rok

Podczas XXIX sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego odbyło się pierwsze czytanie budżetu Województwa Małopolskiego na 2013 rok. Na kulturę Małopolska zamierza wydać w sumie 111,5 mln zł. Według pierwszej wersji budżetu na 2012 roku na kulturę zamierzano wydać 129 mln zł, a w 2011 109,5 mln zł. Dotacje dla regionalnych instytucji kultury mają wynieść prawie 90 mln zł (zarówno dotacje bieżące i inwestycyjne).

W układzie zadaniowym wydatki będą wyglądały następująco:

Na podstawie dokumentu Wykaz zadań budżetowych 2013

Opis zadań można znaleźć w tym dokumencie (od str. 4):

Link do źródła dokumentu pn. Część opisowa budżetu 2013

Ważną nowością będzie zarządzanie budżetem 2013 w oparciu program strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego, wykazujący strategiczne przedsięwzięcia do realizacji w obszarze kultury. Kolejną nowością są mechanizmy współpracy organizatora (Samorządu Województwa Małopolskiego) z podległymi mu regionalnymi instytucjami kultury w oparciu o umowy-kontrakty z dyrektorami tychże placówek. Są one sukcesywnie wprowadzane w instytucjach, w których powoływani są nowi dyrektorzy. Przykładem takiej umowy może być dokument dla Filharmonii Krakowskiej lub Muzeum Tatrzańskiego.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy