Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Uczestnictwo w kulturze z przynajmniej 55 latami doświadczeń

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji, przedstawionej na Małopolskim Kongresie Polityki Społecznej, dotyczącej uczestnictwa w kulturze osób w wieku 55+. Prezentacja opiera się na wynikach projektu badawczego MIK-u „Kultura miejska – węzły i przepływy”. Już niedługo w grudniu będzie można zapoznać się z całością wyników badań, w raporcie podsumowującym przedsięwzięcie. Już dziś serdecznie zapraszamy do jego przeczytania, będzie on dostępny na stronie MIK-u w formacie elektronicznym.

Być seniorem jest dla mnie, przyznaję, trochę dziwne. Nie zawsze się czuję tym seniorem. Nie uzmysłowiłam sobie tego jeszcze do końca. Jeszcze gdzieś młody duch i energia we mnie jest. Być seniorem to przyjemna sprawa, chociażby ze względu na zapewnioną emeryturę. Jednocześnie świadomość, że jest się po tej drugiej stronie, jest trochę smutna. Myślę, że jest taka konieczność zorganizowania sobie wolnego czasu, trzeba uczestniczyć w różnych formach kulturalnych – po prostu być wśród ludzi. (źródło: fragment notatnika badawczego, archiwum projektu „Kultura miejska – węzły i przepływy”)

Organizatorem kongresu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy