Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

MIK poleca: (Nie)czekając na starość – Małopolski Kongres Polityki Społecznej

W dniach 15 i 16 listopada 2012 roku w Krakowie odbędzie się Małopolski Kongres Polityki Społecznej pn. (Nie)czekając na starość – wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian. Podczas tych dwóch dni odbędą się liczne prelekcje oraz panele dyskusyjne, których tematyka koncentrować się będzie na zagadnieniach aktywizacji społecznej seniorów, zmieniających się potrzeb dotyczących opieki nad osobami starszymi oraz strategicznego podejścia polityk publicznych do rozwiązywania problemów wynikających ze zmian demograficznych.

Organizatorem kongresu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Pełny program spotkania jest dostępny na stronie ROPS-u. Aby uczestniczyć w wydarzeniu, należy zgłosić swój udział przez formularz kontaktowy do 12 listopada 2012 roku.

W drugim dniu konferencji, w ramach sesji Poza stereotypem aktywizacja 50+ zostaną zaprezentowane wyniki projektu badawczego Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ pn. „Kultura miejska – węzły i przepływy”. Prezentację poprowadzą Piotr Knaś i dr Anna Nacher.

Wyslij ten post emailem
Małopolski Instytut Kultury
Małopolski Instytut Kultury
48 (12) 631 30 70

Jesteśmy samorządową instytucją kultury Województwa Małopolskiego

Formularz kontaktowy