Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Konsultacje projektu Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z NGO na lata 2013-2017

Zarząd Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli III sektora do konsultacji projektu Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2017. Wszelkie uwagi i propozycje do projektu Wieloletniego programu należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2012 roku.

Informacje dotyczące konsultacji znajdują się na stronie www.malopolskie.pl.

Projekt Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z NGO na lata 2013-2017 >>

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zostaną opublikowane nie później niż 31 października 2012 r. na stronie internetowej www.malopolskie.pl/współpraca/ngo.

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy