Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania

Serdecznie zapraszamy do przeczytania tekstu Piotra Knasia pt. „Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania” zamieszczonego w czasopiśmie ES.o.ES wydawanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Czy małopolskie instytucje kultury tworzą szanse aktywnego uczestnictwa w kulturze? Dla większości badanych przypadków odpowiedź brzmi: niestety nie. Instytucje kultury poprzez swoje działania i program zagospodarowują czas wolny, zdecydowanie rzadziej integrują i pobudzają do aktywności społecznej.

ES.o.ES 2/2012 z artykułem „Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania” do pobrania w formacie PDF>>

Artykuł został opracowany na podstawie raportów przygotowanych w ramach projektów badawczych Małopolskiego Instytutu Kultury.

Wyslij ten post emailem
Małopolski Instytut Kultury
Małopolski Instytut Kultury
48 (12) 631 30 70

Jesteśmy samorządową instytucją kultury Województwa Małopolskiego

Formularz kontaktowy

  • Piotr Knaś pisze:

    W zamieszczonej w artykule informacji o publikacji „Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu” znalazł się błąd dotyczący jej autorów. Panią Małgorzatę Matlak oraz Agnieszkę Nowak serdecznie przepraszam niepoprawne podanie listy autorów publikacji.
    Piotr Knaś