Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

Sprawozdanie merytoryczne z XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym dotyczącym organizacji XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski, pozwalające na osobiste spotkanie z najpiękniejszymi i najciekawszymi miejscami regionu. Program XIV edycji MDDK zachęcał odbiorców do poznania różnorodności drewnianej architektury regionu: od chłopskiej zagrody, poprzez dwory, drewniane zabytki techniki, aż po obiekty sakralne trzech wyznań. Na ciekawych Małopolski czekali eksperci i pasjonaci, którzy odsłonili tajemnice dawnego budownictwa, oraz specjalnie na tę okazję przygotowana książka.

Sprawozdanie merytoryczne XIV MDDK from Małopolski Instytut Kultury

Zobacz wyniki sondażu ankietowego:

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy