Badania w kulturze

badania w kulturze

Badania w kulturze

Blog Badania w kulturze opisuje i komentuje działania podejmowane przez różnorodnych aktorów kultury, których celem jest rozwój wiedzy o kulturze (praktyki kulturowe, uczestnictwo w kulturze, działania społeczne, przedsiębiorczość, itp.) oraz rozwój wiedzy o zarządzaniu politykami kultury w Polsce (partycypacja społeczna, finansowanie kultury, zarządzanie publiczne, itp.).

„Akcja Kreatywność Kraków”

28 września 2012 r.
Bunkier Sztuki
, Plac Szczepański 3a, Kraków

Zapraszamy na konferencję „Akcja Kreatywność Kraków” poświeconą rozwojowi przemysłów kreatywnych w Krakowie i Małopolsce.
W ramach spotkania odbędą się cztery panele dyskusyjne, poświęcone:
– znaczeniu przemysłów kultury dla rozwoju regionu/miast,
– budowaniu polityk rozwoju kultury w kontekście przemysłów kreatywnych,
– funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora kreatywnego,
– roli aktywistów (kreatywnych samozatrudnionych) dla rozwoju miejskiej kultury.

Wstęp wolny na podstawie rejestracji – formularz rejestracyjny.

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI:

10.30–11.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW [30 minut]
—————————————————————————————————–
11.00–13.00 BLOK I [120 minut]
POWITANIE [5 minut]
dr Joanna Orlik (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie), Magdalena Krasowska-Igras (Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy)

PRZEMYSŁY KREATYWNE, PRZEMYSŁY KULTURY – KREATYWNA IDEA CZY REALNA BRANŻA? panel [55 minut]
moderator: Łukasz Gazur („Dziennik Polski”)
paneliści: Piotr Babieno (Bloober Team SA, Europejskie Centrum Gier), Seweryn Grodny, Agnieszka Tompolska (Ośrodek Statystyki Kultury, Główny Urząd Statystyczny w Krakowie), dr Łukasz Mamica („Innowacyjny Start”, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

 Co łączy poszczególne branże korzystające z zasobów kultury/sztuki, kompetencji kreatywnych, rozwoju nowych technologii cyfrowych?
 Czy posługując się pojęciem „sektor kreatywny” należy poszukiwać jego związków z tzw. klasą kreatywną, pojęciem autorstwa Richarda Floridy?
 Czy „sektor kreatywny” to teoretyczne narzędzie opisu „gospodarki kulturalnej”, czy praktyczne narzędzie rozwoju miast i regionów?

MAŁOPOLSKA – INSTYTUCJE STRATEGICZNE DLA SEKTORA KREATYWNEGO panel [60 minut]
moderator: Rafał Solecki (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości)
paneliści: Krzysztof Krzysztofiak (Krakowski Park Technologiczny); Przemysław Stanisz (S-arts/Mintia.com); Krzysztof Wnęk (Miasteczko Multimedialne, Brainville) oraz Marcin Wiśniewski (i3D).

 Dlaczego w ramach sektora kreatywnego tak istotne są parki technologiczne, inkubatory rozwoju, inicjatywy klastrowe?
 Na czym polega praca zespołu rozwijającego nowe innowacyjne przedsięwzięcie technologiczne/ programistyczne od pomysłu do biznesu?
 Co to są kompetencje kreatywne z pozycji menadżerów poszukujących pracowników do innowacyjnych przedsięwzięć?

—————————————————————————————————–
13.00–13.30 KREATYWNA PRZERWA KAWOWA [30 minut]
• performance kreatywności
—————————————————————————————————–

13.30–15.00 BLOK II [90 minut]
KRAKÓW AKTYWISTÓW – SAMOZATRUDNIONYCH prezentacja i dyskusja [90 minut]
moderator: Przemysław Dziewitek (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska”)
paneliści: Dagmara Żabska (Teatr Figur Kraków), dr Piotr Klepacki (Pies Ogrodnika), Piotr Kaliński (Wydawnictwo Lokator)

 Czy realizowane projekty (wydawnictw, pracowni warsztatowych, teatrów, klubów) są pozarynkowe, nierynkowe czy biznesowe?
 Czy można te przedsięwzięcia nazwać „przedsiębiorstwami pożytku publicznego”?
 Jakie znaczenie dla rozwoju tego typu inicjatyw mają miejskie polityki kultury (programy grantowe, rewitalizacje dzielnic, kształtowanie przestrzeni publicznej). Czy są one zauważalne?

—————————————————————————————————–
15.00–15.30 PRZERWA KAWOWA [30 minut]
—————————————————————————————————–

15.30–17.00 BLOK III [90 minut]
MAŁOPOLSKA I KRAKÓW – POLITYKI DLA PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH I KULTURY prezentacja i dyskusja [80 minut]
moderator: dr Joanna Orlik (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie)
paneliści: Krzysztof Markiel (Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM), Magdalena Sroka (IV Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta), Robert Piaskowski (Krakowskie Biuro Festiwalowe), dr Anna Nacher (Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ)

 Czy sektor kultury jest zakorzenionym pojęciem w tworzeniu polityk rozwoju kultury w Krakowie i regionie?
 Przemysły kultury a sektor kreatywny – jakie znaczenie ma to rozróżnienie dla kształtowania polityk kultury?
 Publiczny, społeczny, prywatny sektor kultury – jak są rozróżniane i integrowane w politykach rozwoju?

PODSUMOWANIE KONFERENCJI [10 minut]
dr Joanna Orlik (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie), Magdalena Krasowska-Igras (Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy)

Wyslij ten post emailem
Piotr Knaś
Piotr Knaś
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 21

Badania i analizy Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Jest przewodnikiem beskidzkim i członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Formularz kontaktowy